Asfaltfrezen met grote en kleine frezen

Kilometerslang, meters breed en er wordt dagelijks veelvuldig gebruik van gemaakt: het asfalt in Nederland. Het heeft wat te voorduren door al die weggebruikers. Nederland heeft namelijk een ontzettend druk wegennetwerk. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat het asfalt van de Nederlandse wegen af en toe vernieuwd of onderhouden moet worden. Asfalt dat gebreken zoals scheuren en gaten heeft gekregen kan grote gevolgen hebben. Vooral wanneer er dagelijks veel weggebruikers van het wegdek gebruik maken. In deze gevallen worden de specialisten van het wegdek ingezet. Als het asfalt gebreken vertoond wordt vaak de toplaag van het wegdek verwijderd en wordt er een nieuwe laag op het asfalt geplaatst. Maar dat is niet het enige klusje waar de specialisten zich mee bezig houden. U kent vast wel een stuk wegdek in de buurt dat versmald, verbreed of verlegd is. Ook dat zijn echt klusjes voor het grovere geschud: de asfaltfrezer!

Hoe werkt het?

De asfaltfrees maakt grote oppervlaktes wegbewerking mogelijk. Zonder deze machine kan een weg niet worden verbreed, vernieuwd of aangelegd. Een asfaltfrees is dus niet meer weg te denken op het gebied van wegbewerking. Het voordeel aan deze machine is dat het oude asfalt ook nog kan worden hergebruikt door de werkwijze die de machine hanteert. De asfaltfrezer trekt frees groeven in het asfalt. Door het frezen met beitels komt het asfalt los, waarna het losgekomen asfalt wordt opgevangen. Daarnaast kan er laag voor laag worden gefreesd, zodat verschillende mengsels van het schone of teerhoudend asfalt worden gescheiden. Deze werkwijze is goed voor het milieu en kostenbesparend voor het uit te voeren project.

Nadat de oude laag asfalt door de frezer is weggehaald, moet er een nieuwe laag asfalt of ander materiaal worden aangebracht waardoor het wegdek weer begaanbaar is. Je kan hierbij ook denken aan groenvoorziening of bijvoorbeeld bestrating. Het materiaal dat wordt aangebracht moet natuurlijk stabiel zijn. Met specifieke fundering kan ervoor gezorgd worden dat asfaltwegen makkelijk hergebruikt kunnen worden. De stabilisatie met zand en cement zorgt ervoor dat het zand op een oppervlakte wordt vervangen door cement. Maar zo zijn er nog veel meer verschillende manieren om vernieuwde asfaltwegen te stabiliseren. Het is heel erg afhankelijk van de ondergrond en het weggebruik welke vorm van stabilisatie wordt gebruikt. Als laatste stap wordt de wals ingezet, die over het nieuwe asfalt heengaat. Uiteindelijk is het resultaat een nieuw wegdek, waar nog heel veel jaren weggebruikers gebruik van kunnen maken.

Verschillende asfaltfrezers

Er zijn verschillende soorten asfaltfreesmachines op de markt, die veel variëren qua formaat. Hierdoor hoeft er niet meer asfalt verwijderd te worden dan nodig. Werken met de asfaltfrees gebeurt hierdoor heel erg nauwkeurig en vakkundig. Door deze werkwijze wordt het asfalt bespaart, wat natuurlijk altijd het streven is. Dit was voorheen wel een ander verhaal, toen werd er gefreesd via de warmfreesmethode. Hierbij werd de asfaltlaag eerst met infraroodbranders opgewarmd, voordat ze met een beitel-as met platte beitels werd afgefreesd. Nu wordt er gefreesd met de koudfrees, een methode die veel minder afhankelijk is van het weer en die veel sneller gaat.

Moet er een weg worden verbreed, versmald, verlegd of vernieuwd worden: schakel dan de hulp in van specialisten met veel ervaring. Dan bent u ervan verzekerd dat de klus professioneel en naar wens geklaard wordt. Dan kan er weer zo snel en veilig mogelijk gebruik worden gemaakt van het wegennetwerk. Heeft u interesse en wilt u meer weten over de werkzaamheden, machines, projecten en prijzen neem dan contact op met ADUCO Nederland B.V. Ze zitten er klaar voor om al uw vragen te beantwoorden.

ADUCO asfaltfrees Rotterdam Airport
ADUCO asfaltfrees W150i
ADUCO-asfaltfrees-W380-4
ADUCO asfaltfrees W380
ADUCO asfaltfrees BM aansluitingen frezen
ADUCO asfaltfrees BM500