In 1978 introduceerde ADUCO als eerste een revolutionaire freesmachine: de koudfrees. Tot dat moment geschiedde frezen uitsluitend volgens de warmfreesmethode: de asfaltlaag werd eerst met infraroodbranders opgewarmd, voordat ze met een beitel-as met platte beitels werd afgefreesd. Tegenwoordig wordt er alleen nog maar gefreesd volgens de koudfreesmethode, omdat deze minder afhankelijk is van het weer en veel sneller gaat.

Sinds die eerste vernieuwing hebben de ontwikkelingen bij ADUCO niet stilgestaan. We bieden nu een groot assortiment freesmachines, voor verschillende typen werkzaamheden. Uniek is het ruime aanbod van freesbreedtes: van 8 tot 380 cm., waardoor u nooit méér asfalt hoeft te verwijderen dan strikt nodig is.
Voor het specialistische freeswerk levert ADUCO sleuvenfrezen (o.a. voor bermverhardingen) en ribbelfrezen (voor rammelstroken in het wegdek).

Onze afdeling stabilisatie is voortgekomen uit het toenmalige Lareco Nederland bv en is sinds 2014 onderdeel van ADUCO. In 1955 werd Lareco opgericht als dochtermaatschappij van de toenmalige Heidemaatschappij met de opzet om in het buitenland werken uit te voeren. Hierom werd gekozen voor de naam “Lareco”, een afkorting van Land development & Reclamation Company. In de jaren zeventig specialiseerde Lareco zich in het stabiliseren met een focus op op het gebied van de containerterminals en zwaarbelaste industrieterreinen.