Wat kost het aanleggen van een snelweg?

Het aanleggen van een snelweg brengt een hoop kosten met zich mee. Het is echter niet makkelijk om hier direct een antwoord op te geven. De kosten zijn namelijk afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk hierbij aan de materiaalkosten, arbeidsloon, sloopwerkzaamheden en aanwezige ondergrond. Vooral de laatste speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de kosten.

Zandgrond of veengrond

Een groot deel van de kosten wordt bepaald door de preparatie van de ondergrond. Het aanleggen van een weg op zandgrond is veel goedkoper dan een weg leggen op drassige veengrond. Drassige veengrond heeft namelijk meer bewerking van de grond en funderingswerk nodig. Dit om te voorkomen dat de weg verzakt.

Bijkomende kosten

De kosten kunnen nog verder oplopen door allerlei bijkomende zaken. Denk hierbij aan het aanleggen van faunapassages, bodemsanering en sloopwerkzaamheden. Vooral tunnels, bruggen en viaducten drijven de prijs aardig omhoog.

Het daadwerkelijk leveren en leggen van asfalt vormt uiteindelijk maar een fractie van de totale kosten van het aanleggen van een snelweg. Voor een kilometer snelweg heeft u gemiddeld 10.000 ton onderlaag nodig en nog eens 2500 ton dekasfalt. Hierbij gaan we uit van twee keer twee rijstroken plus een vluchtstrook. De levering en verwerking hiervan kost ongeveer 600.000 euro, exclusief btw, terwijl de totale kosten kunnen oplopen tot vele tientallen miljoenen. Dit is echter allemaal zonder de bewerking van de grond, leggen van funderingen, belijning, etc.

Voor het leggen van een wegdek heeft u per kilometer ongeveer acht mensen nodig die acht dagen werken. Om het asfalt op de locatie te krijgen zijn ongeveer twintig trailers nodig.