levenscyclusanalyse Agrac (LCA)

ADUCO Nederland B.V. heeft voor het product “In-situ Asfaltgranulaatstabilisatie”, beter bekend als Mix in Place Agrac, een levenscyclusanalyse laten opstellen door SGS Search. De milieuprestaties van dit materiaal zijn hierdoor volledig inzichtelijk geworden. Hiermee kan bij aanbestedingen waarbij met behulp van DuboCalc de milieueffecten moeten worden berekend een aanzienlijk voordeel worden behaald.

De MKI-waarde geeft de milieubelasting van een civieltechnisch product aan. Hoe lager de waarde, hoe minder milieubelasting. Met een Agrac geproduceerd door ADUCO kunt u het volledige voordeel uit het product behalen door de getoetste MKI waarde volgens het “SBK toetsingsprotocol opname data in de nationale milieudatabase”.

De toepassing van 1 m3 Agrac levert een MKI waarde op van 4,84 euro en een broeikasemissie van 39kg CO2 –eq. Dit is een goede score waarmee onze Agrac een interessante optie is om mee te nemen in een tender.

Omdat de toetsing in zijn geheel heeft plaatsgevonden zal het materiaal binnenkort in de milieudatabase als categorie 1 materiaal worden opgenomen.