Nieuwe Wirtgen WR 250 Stabilisatie machine in gebruik genomen

Nieuwe Wirtgen WR 250 Stabilisatie machine

Deze machine is de grootste uit de WR serie van Wirtgen. Hiermee hebben we een unieke machine in Nederland gebracht die de zwaarste klussen aan kan. De keuze voor deze machine hebben we gemaakt om aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen die steeds hogere eisen stellen aan CTB funderingen.

Voor de zwaar belaste terreinen in havens en industrieterrein is dit de meest geschikte machine om aan deze steeds verder toegenomen eisen te kunnen voldoen. Door het robuuste karakter van de machine kunnen we met dezelfde machine het sloopfrezen van de bestaande fundering doen als ook het terug stabiliseren tot 60cm diepte.