Agrac Avenue2

Voor het project de Groene Loper door Maastricht is gekozen voor een fundering van agrac. De agrac is zowel toegepast buiten de tunnel als ook in de tunnel. In de tunnel werd de constructie toegepast als een verzwaring tegen het opdrijven van de tunnelelementen.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de projectpagina.