Drainage Goch

In het Duitse Goch wordt het voormalige kazerneterrein omgebouwd tot woonwijk. Centraal in deze nieuwe wijk zal een kunstmatig meer worden aangelegd.

Teneinde de graafwerkzaamheden droog te kunnen uitvoeren is een bemalingssysteem noodzakelijk. Als onderdeel van dit systeem hebben wij in opdracht van de firma P.J. de Vet & Zonen Mill B.V. horizontale drains aangebracht.