WhatsApp Image    at

De N31 (onderdeel van het traject Amsterdam-Leeuwarden) wordt ter hoogte van Harlingen vernieuwd.
Ter beperking van de geluidshinder en ter bevordering van de visuele eenheid van de stad wordt de weg over een lengte van ca. 2 km maar liefst 4,6 meter verdiept aangelegd.
Om deze verdiepte aanleg mogelijk te maken heeft Aduco hier in opdracht van Henk van Tongeren diepdrainage tot 8 meter beneden het maaiveld aangebracht.