F klein

Op IJburg is gestart met de uitvoering van nieuwbouwproject “het Watermerk”.

Aduco heeft hier in opdracht  van Mos Grondwatertechniek B.V. een foliescherm om de bouwput heen aangebracht. In de put heeft Aduco tevens horizontale drains aangelegd.

Door te pompen op deze drains wordt het freatische vlak verlaagd en kunnen de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder grondwateroverlast.