Barneveld op GPS klein

Inmiddels heeft ADUCO de beschikking over GPS op de drainagemachines. Hiermee kunnen wij uitzetten, inmeten en toezien op de juiste aanbreng dieptes. In Barneveld zijn we hier bezig op het uitbreidingsplan Veller voor Van der Haar Bronbemaling BV.