Na gunning van het werk in juli 2020 van de Provincie Gelderland aan Boskalis heeft ADUCO de opdracht gekregen voor het asfaltfreeswerk op de N322 dat uitgevoerd moest gaan worden in 3 weekenden. Het betrof het werkvak vanaf Beneden-Leeuwen tot aan de A73 over een lengte van 7,7 km., waarbij over de volledige lengte 2 rijstroken breed de dek- en de tussenlaag verwijderd moest worden. Van de in het werkvak liggende op- en afritten moest alleen de deklaag vervangen worden. Ook zat in het werk het repareren van dwarsscheuren en zonken wat is uitgevoerd in het 1e weekend. De 35 dwarsscheuren zijn uitgevoerd met 2 maal een W150CFi en W50Ri waarbij we het volledige pakket asfalt van 20 cm. dikte getrapt hebben gefreesd om daarna nog ongeveer 20-25 cm. zandcement fundering te kunnen frezen. Het 2e weekend hebben we het 1e vak gefreesd vanaf de A73/A50 met een lengte van ongeveer 4 km. De werkzaamheden die we moesten uitvoeren was ongeveer 38000 m2 dek- en tussenlaag van 8 cm. (6500 ton) en een verdiepte bak van 11000 m2 van 5 cm. (1300 ton) in de linker rijstrook. De dek- en tussenlaag is uitgevoerd met 1 stuks W250 en W100CFi en 3 stuks W210Fi, en de verdiepte bak met 1 stuks W210Fi. Vooraf is met 2 stuks W50Ri de markering van de rijbaan gefreesd. Met 5 machines is rijbaan breed gefreesd zodat de verdiepte bak er gelijk achteraan gefreesd en daardoor al snel geasfalteerd kon worden. Het 3e weekend is het 2e vak gefreesd van ongeveer 4 km. waarbij we alleen de dek- en tussenlaag moesten frezen (6500 ton).  Na afloop van de freeswerkzaamheden van de weekenden heeft Boskalis de asfaltwerkzaamheden verricht en kon op maandagochtend 06.00 uur het werkvak weer open voor het verkeer.