ADUCO asfaltfrees W250

Medio 2019 is ADUCO Nederland B.V. begonnen met de freeswerkzaamheden voor Boskalis op de projecten Groot Variabel Onderhoud Zuid-Nederland-West 2019-2020 en Groot Variabel Onderhoud West-Nederland-Noord 2019-2020. Het asfaltfreeswerk voor Zuid-Nederland-West bestaat uit het verwijderen van de ZOAB bovenlaag en asfalt tussenlaag op rijkswegen in Brabant. De hoeveelheden voor dit werk zijn ongeveer 530.000 m2 ZOAB en 77.000 m2 tussenlaag verwijderen. Bij elkaar is dat ongeveer 76.000 ton asfalt frezen. Voor het werk West-Nederland-Noord gaat het om ongeveer 45.000 ton asfalt waarbij het hoofdzakelijk gaat om het frezen van de ZOAB bovenlaag. Binnenkort wordt het freeswerk op de A8 uitgevoerd waarbij 14.000 ton wordt gefreesd in 2 weekendslots en een aantal nachten. Ander onderdeel van dit werk wat recent is uitgevoerd is het frezen van het asfalt van de A10 bij Amsterdam waarbij in 2 weekendslots ongeveer 30.000 ton ZOAB is gefreesd. Voor een impressie van dit werk zie bijgevoegde link van Rijkswaterstaat (link kopiëren in adresbalk nieuw tabblad);

https://mobile.twitter.com/rijkswaterstaat/status/1265276746774925318