ADUCO asfaltfrees Rotterdam Airport Wi

ADUCO Nederland B.V. is in 2016 gestart met het werk ‘Groot onderhoud en renovatie Hoofdplatform Rotterdam The Hague Airport’. Het totale werk bestaat uit onderhoud aan het betonnen opstelplatform inclusief rijbaan en – aansluitingen, de huidige 14 posities en de onderliggende hemelwaterafvoeren en riolen te vervangen in opdracht van Schiphol Group met als opdrachtnemer Ooms Construction bv. Het asfaltfreeswerk bestaat o.a. uit het sloopfrezen van asfalt en stabilisatie en het frezen van de deklaag van de rijbaan. Het freeswerk en de stabilisatie worden uitgevoerd door de divisies ‘asfaltfrezen’ en ‘stabilisatie’ binnen ADUCO Nederland B.V.