Met het additief Geosta kunnen diverse materiaaleigenschappen verbeterd worden waardoor dit vaak een interessante bijdrage kan zijn bij complexe funderingsvraagstukken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn kraanopstelplaatsen waar middels een versnelde consolidatie en daaropvolgend het toepassen van een Geosta stabilisatie het mogelijk is om een financieel en technisch zeer aantrekkelijke uitvoering te realiseren.

Door het betrekken van de kennis van hierin gespecialiseerde partijen als Mammoet HDP, Geobest, Stabicon (Geosta leverancier) en Aduco in een project als windpark Deil, kan voor een funderingsvraagstuk snel een adequate oplossing worden gevonden.

Met name de kans om het aantal transportbewegingen te minimaliseren door gebruik te maken van gebiedseigen materiaal biedt, voor projecten waar gekeken wordt naar de meest duurzame oplossing, enorme mogelijkheden.

Na afloop van de werkzaamheden kan gekozen worden om de plaat te laten liggen als service weg of deze terug te frezen naar granulaat.