Zand-cement SIF Tweede Maasvlakte

De locatie waarop we deze zand-cement stabilisatie mochten uitvoeren wordt gebruikt om de palen te produceren voor de windmolenparken op zee. Om de belasting van de 1500 ton zware palen te kunnen weerstaan is gekozen voor een zand-cement fundering.

Doordat het zand aanwezig is op de locatie is bespaard op de aanschaf en transport van externe materialen. Na aanleg van de gebonden fundering is er een dunne laag asfalt aangebracht. Ook hier is een besparing gerealiseerd door de draagkracht uit de gebonden fundering te halen en het asfalt zorgt voor rij comfort en bescherming van de bovenlaag van de stabilisatie.