ADUCO Nederland B.V. is gespecialiseerd in het stabiliseren van funderingen van wegen en terreinen. Of het nu gaat om het behalen van druksterktes om de zwaarste as-lasten te kunnen weerstaan of het sturen op verdichtbaarheid van een te natte ondergrond. ADUCO heeft een brede kennis van alle mengtechnieken die uw project kunnen ondersteunen.

Het mengen van gebiedseigen materialen of aangevoerde bouwstoffen met bindmiddelen is in een notendop wat de afdeling stabilisatie voor u kan verzorgen. Achter deze korte omschrijving schuilt een grote variatie aan technieken die allemaal hun eigen voordelen bieden om uw project doelstelling te behalen.

Zand-cement stabilisatie

Een van de technieken waar u voor terecht kunt bij ADUCO is zand-cement stabilisatie. Door het aanwezige zand met cement te vermengen, creëert Aduco een stabiele ondergrond. De voordelen van deze vorm van stabilisatie zijn: geen kosten voor aankoop, transport en verwerking van primaire grondstoffen.

Agrac

Ook wel bekend als asfaltgranulaatcementstabilisatie. Deze manier van stabilisatie wordt gebruikt bij reconstructie van oude wegen. Agrac fundering zorgt ervoor dat oud asfalt hergebruikt kan worden waardoor het een duurzame vorm van stabilisatie is.

Cement Treated Base (CTB)

CTB fundering is een stabilisatievorm welke meestal gebruikt wordt om zwaar belaste fundering aan te duiden. Het voordeel van CTB is dat het kan worden toegepast als Mix in Place.

Grondverbetering

Deze vorm van stabilisatie gaat uit van het huidige aanwezige materiaal. Grondverbetering versterkt deze gronden door middel van kalk waardoor een onbegaan terrein verstevigd wordt en bruikbaar is voor verschillende toepassingen.

Schuimbitumen

Schuimbitumenstabilisatie is een al langer bestaande techniek die in Nederland aan een opmars bezig is. Door bitumen toe te voegen aan asfaltgranulaat, slakken granulaat of andersoortig granulaat ontstaat er een flexibel product. Deze vorm van stabilisatie is vooral geschikt op plekken waar de ondergrond slap is.