Amaliaviaduct Agrac

Asfaltgranulaatcementstabilisatie, kortweg agrac, is de ideale manier om oude asfaltwegen te reconstrueren of te hergebruiken. Hiervoor is relatief weinig cement nodig, waardoor het een voordelige techniek is. Daarnaast verlengt het de levensduur, doordat de nieuwe fundering de lasten beter naar de ondergrond spreidt.

Agrac bestaat uit asfaltgranulaat uit alle mogelijk asfaltsoorten behalve de oude teerhoudende asfaltsoorten. Ook ZOAB freesasfalt is geschikt om te gebruiken in een agrac fundering. Omdat er veel holle ruimte in asfaltgranulaat aanwezig is wordt er vaak een paar centimeter zand mee gemengd vanuit de ondergrond.

Waar er vroeger veel cement werd gedoseerd om zeer hoge sterktes te realiseren wordt in de huidige projecten vaak slechts 2% cement gedoseerd. Hierdoor is de kans op reflectiescheuren sterk gereduceerd waarbij de gewenste draagkracht meer dan afdoende is. Daarnaast wordt de fundering meestal ontspannen door na enkele dagen licht te trillen of direct te kerven.

Door deze nieuwe technische inzichten en de positieve LCA bijdrage van dit materiaal is agrac een moderne fundering die goed scoort in nieuwe aanbestedingsvormen.