Cement Treated Base - CTB

Oude terreinen en wegen hebben een bestaande klinker of asfaltverharding met hieronder een fundering. Al deze materialen zijn herbruikbaar in een CTB fundering. Cement Treated Base (CTB) is de Engelse term voor een gebonden fundering. De termen stabilisatie, gebonden fundering en CTB kunnen door elkaar gebruikt worden maar de term CTB wordt meestal gebruikt om een zwaar belaste fundering aan te duiden.

Door met de Mix in Place techniek te werken zijn geen depots nodig en is het werkterrein zelf voldoende ruimte. Mix in Place is altijd goedkoper en sneller. Dit is nog sterker van toepassing als de materialen die op het werk beschikbaar zijn kunnen worden hergebruikt in de CTB.

Onze woelmengers hebben een zeer hoge mengkwaliteit die wordt getoetst middels mengkwaliteit proeven. Het cement wordt vooraf gespreid op de baan waarbij er zowel een toets is aan de hand van de strooicomputer als ook een visuele toets die met de mix in plant techniek niet mogelijk is. Kwalitatief is er geen verschil tussen de Mix in Place en Mix in Plant technieken waarbij het proces met Mix in Place beter beheersbaar is. De opdrachtgever geeft de gewenste kwaliteitseisen aan en deze worden gehaald en vastgelegd in een opleverrapport. Het risico ligt niet bij de opdrachtgever.

Deze techniek wordt vaak toegepast op containerterminals, zwaar belaste industrieterreinen en vliegvelden.