Soilmix

Soilmix wanden

Een soilmix-wand wordt gevormd door de bodem ter plaatse te mengen met een bindmiddel. Dit bindmiddel, vaak op basis van cement, zorgt ervoor dat de eigenschappen van de grond worden verbeterd. Hierdoor ontstaat een waterremmende soilmix-wand.
Indien de wand voorzien wordt van stalen wapeningsbalken, dan zal de soilmix-wand tevens een constructieve functie krijgen. Voorafgaand aan de uitvoering van het werk zal er door ADUCO een gedegen vooronderzoek worden uitgevoerd. Dit garandeert een optimaal ontwerp van uw soilmix-wand.

De soilmix-wanden van ADUCO worden aangebracht met behulp van onze in eigen huis ontwikkelde soilmix-machine. Een groot voordeel van onze soilmix-techniek ten opzichte van andere soilmix-technieken zoals bijvoorbeeld de CSM-techniek is dat onze productiesnelheid veel hoger ligt en wij dus ook voor zeer concurrerende tarieven kunnen werken.

Door de unieke manier van aanbrengen van de ADUCO soilmix-wand bestaat de wand uit één doorlopend geheel. Hierdoor bevatten onze wanden, in tegenstelling tot paneel- en kolomwanden van de concurrentie,  geen risicovolle overgangen of voegen.
Gedurende het frezen wordt de aanwezige grondmoot samen met het bindmiddel continu over de gehele hoogte van de sleuf gemixt, waardoor een zeer homogene soilmix-wand ontstaat.

Soilmix-wanden worden vaak gebruikt als alternatief voor traditionele stalen damwand. Een belangrijke reden hiervoor is dat de kosten van een soilmix-wand doorgaans veel lager zijn dan de kosten voor een damwand. Tevens kunnen soilmix-wanden trillingvrij worden aangebracht, hetgeen met name in een bebouwde omgeving een belangrijke factor kan zijn.

Tenslotte zal er, doordat de aanwezige grondmoot onderdeel gaat uitmaken van de uiteindelijke soilmix-wand, nauwelijks grondaanvoer en -afvoer nodig zijn. Met name in verontreinigde grond is dit een groot pluspunt. Er kan hierdoor fors bespaard worden op zowel de aankoop van bouwstoffen als op milieubelastende transportbewegingen.